side 3 av 1570, uten dato Sogn og Fjordane, Gloppen kunngjøring ; (salg)

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.