side 2 av 1601, 7. september Bergen grunnbrev

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.