side 2 av 1604, 7. mai Sogn og Fjordane, Breim, Såreim skifte

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.