side 290 av Griegs Adressekalender for Bergen 1902

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.