side 22 av Griegs Adressebog for Bergen 1908-1909

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.