side 3 av En Bygningskrands til Daniel og Birgitha Schuman den 30te januar 1815

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.