side 58 av Politivedtægt for Bergen: : vedtaget af Kommunens Formænd og Representanter og i Henhold til Lov af 17. Juni 1869 stadfæstet af Kongen den 16. Febr. 1883

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.