side 1 av Arier og Sange af Silke-Skoene : et Syngestykke i to Akter

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.