side 33 av Sjoslaget paa Vaagen i Bjørgvin i August Maanad 1665

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.