side 12 av Sang : foredragen af Bergens Sangforeninger ved den Koncert, Ole Bull og Sangforeningerne gav til Eidsvoldsmanden Christies Monument den 17de Mai 1859

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.