side 2 av Diplom trolig datert 1390, 10. oktober. Kinsarvik (Hordaland)

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.