side 2 av Diplom datert 1418, 2. oktober. Vikøy (Kvam, Hordaland)

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.