side 1 av Diplom datert 1424, 19. mars, Raustad (Vinger, Hedemark)

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.