side 2 av Diplom datert 1441, 25. april. Uten sted

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.