side 1 av Diplom datert 1449, 22. juli. Hovland (Ullensvang, Hordaland)

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.