side 1 av Diplom datert 1472, 8. august (sto oppført som 1469, 25. januar). Bergen

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.