side 1 av Diplom datert 1504, uten dag. Haugum i Valle (Setesdal, Aust Agder)

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.