side 2 av Diplom datert 1543, 29. august. Ytre-Eide (Stryn, Sogn og Fjordane)

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.