side 2 av Diplom datert 1554, 5. juni. Stavanger

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.