side 2 av Avskrift av diplom datert 1562, 21. juni. Bergen

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.