side 2 av Diplom datert 1636, 6. februar. Bergen

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.