side 4 av Diplom datert 1664, 12 februar, Bergen

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.