side 1 av Min fjortende Vaar kun jeg skued

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.