side 1 av Rode 1, 2 og 3 i Bergen : utarbeidet efter matrikelen og bykartet fra 1888 ved hjelp av grunnemålinger og kartforretninger

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.