side 1 av Rode 4, 5, 6, 7 og 8 i Bergen : utarbeidet efter matrikelen og bykartet fra 1888 ved hjelp av grunnemålinger og kartforretninger

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.