side 1 av Rode 9, 10, 11 og 12 i Bergen : utarbeidet efter matrikelen og bykartet fra 1888 ved hjelp av grunnemålinger og kartforretninger

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.