side 1 av Rode 19, 20, 21 og 22 i Bergen : utarbeidet efter matrikelen og bykartet fra 1888 ved hjelp av grunnemålinger og kartforretninger

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.