side 2 av En gudelig Betragtning over den store Comet-Stierne som udi Aaret 1769 om Høsten paa vores Horizont haver ladet sig aabenbarlig tilsyne ... : sangviis forfattet og componeret under den Melodie: Jesu søde Ihukommelse ...

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.