side 1 av Latinsk indbydelsesskrift til festen i Seminarium Friedericianum i Anledning af Frederik V's fødselsdag>

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.