side 71 av Excerpta Historiam mundi illustrantia. II. (b)

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.