side 35 av Excerpta Historiam mundi illustrantia.V. (e)

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.