side 278 av Gulathingsloven

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.