side 338 av Gulathingsloven

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.