side 1 av Etymologicon Vedlegg b.

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.