side 240 av Korte Betragtninger om handelen. Tilegnet det nyttige Selskab av Cancelliraad og Borgermester Meyer 1775. 3die Hæfte

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.