side 118 av Kong Waldemar II’s danske lov

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.