side 10 av Biskop Eiler Hagerup's Betænkning om Ritualets Forbedring m. m.

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.