side 25 av Eilert Hagerup's Forsvar-Skriftt for den Danske Evangeliske Kirche-Rituals forskriftt om den loulige skrifttemaal og Afløsning.

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.