side 16 av Thomas von Westens Opmuntringsbrev til sine Tilhørere i Wædøe Præstegield.

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.