side 2 av Klage til Kongen over Presterne i Norge 1742.

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.