side 2 av Afskrift af 7 Aktstykker vedrørende Krigene mellem de nordiske Riger 1659 - 1757.

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.