side 17 av Et haandskrevet Samlebind fra Midten av 1700-tallet.

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.