side 141 av Bakerlaugets Forhandlingsprotokol 1683-1724 og Kopibok 1703-1767

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.