side 11 av Kopibok. 1846-1857

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.