side 2 av 1.Bevilgninger til laugssamlingens afholdelse fra april 1843 til april 45

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.