side 83 av Oldermandens protokol 1683-1798

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.