side 2 av Indkomne Brever m. m. 1701 – 1799

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.