side 76 av Forhandlingsprotokol 1707 - 1798

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.