side 2 av Repslagerlauget, Lære-Contract, 1868

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.