side 103 av Regnskabsprotokol 1826-1861

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.